Call Us: 0860 100 832 | Email Us: clientservice@beltone.co.za

My vrou is bedleend en was in stilte vir al die jare. Nou kan sy geluide van buite hoor en soms bring dit ‘n glimlag op haar gesig. Dan weet ek sy het weereens ‘n nuwe geluid gehoor wat ek myself nie eens kon hoor nie. Baie dankie!

– C. Bester